Click here to skip to main content.
 

Welcome to Canfod / Croeso i Canfod

Welcome to Canfod, Glamorgan Archives’ online catalogue

Canfod currently contains over 250,000 entries, and is regularly updated with descriptions of new collections we receive and new catalogues we create, which span over 800 years of Glamorgan history.

To begin searching Canfod, enter a term into the search box in the top right hand corner of this page.

To conduct a more detailed search click on Advanced Search on the left of the page.

Guidance on searching Canfod can be found in the How to Search Canfod section on the left of the page.

For more information on Glamorgan Archives please visit our website.

Croeso i Canfod, catalog ar-lein Archifau Morgannwg

Ar hyn o bryd, mae Canfod yn cynnwys dros 250,000 o gofnodion. Caiff ei ddiweddaru’n rheolaidd gyda disgrifiadau o’r casgliadau newydd rydym yn eu derbyn a’r catalogau newydd rydym yn eu cynhyrchu, sy’n cwmpasu dros 800 mlynedd o hanes Morgannwg.

I ddechrau chwilio Canfod, teipiwch derm yn y bocs chwilio yng nghornel uchaf ochr dde'r dudalen hon.

I chwilio’n fanylach cliciwch ar Chwilio Manwl ar ochr chwith y dudalen hon.

Mae canllawiau ar chwilio Canfod ar gael yn yr adran Sut i Chwilio yn Canfod ar ochr chwith y dudalen hon.

Am fwy o wybodaeth am Archifau Morgannwg, ewch i’n gwefan.

What's New

Powered by CalmView© 2008-2016