Document referenceDXCC
Level of description Fonds
TitlePapurau Ystad y teulu Richards o Hendre Owen / Richards family of Hendre Owen, Estate Papers
Date1742-1955
BackgroundBu'r teulu Richards yn ffermio yn Hendre Owen (neu Hendreowen), Llanharan, Morgannwg yn ystod y 18fed ganrif hwyr a'r 19eg ganrif gynnar. Roedd Walter Richards, a fu'n weithgar yn ystod y 18fed ganrif hwyr, yn feddyg llysiau a ddatblygodd ryseitiau ar gyfer trin salwch yn anifeiliaid.

The Richards family were farmers at Hendre Owen (or Hendreowen), Llanharan, Glamorgan, in the 18th and 19th centuries. Walter Richards, active in the late 18th century, was a herbalist who developed recipes for the treatment of illnesses in animals.
DescriptionLlyfrau copi Walter Richards, gan gynnwys ryseitiau meddygol, 1782-1799; llyfr nodiadau gyda defod urddo'r 'Oddfellows', 18841; cynnig ar gyfer prydlesu hawliau mwnol dan ystad Hendreowen, c.1850; gweithredoedd a dogfennau yn ymwneud ag eiddo ym Morgannwg, 1742-1953; cyfrifon gweddilliol, 1866-1883; tystysgrifau yswiriant, 1866-1893.

Walter Richards copy books, containing medicinal recipes, 1782-1799; notebook with Oddfellows' initiation ritual, 1841; proposals for leasing mineral rights under Hendreowen estate, c.1850; deeds and documents relating to property in Glamorgan, 1742-1953; residual accounts, 1866-1883; and insurance certificates, 1866-1893.
LanguageSaesneg
Cymraeg
English
Welsh
Extent7 cyfrol, 42 papur, 17 memrwn, 3 ffeil /
7 volumes, 42 papers, 17 parchments, 3 files
AppraisalCadwyd yr holl gofnodion sy'n cwrdd a pholisi casglu Archifau Morgannwg / All records which meet the collection policy of the Glamorgan Archives have been retained.
Source of AcquisitionAdneuwyd gan unigolyn preifat, 1957-1979 / Deposited by a private individual, 1957-1979.
Finding AidsMae catalog manwl ar gael arlein / A detailed catalogue is available online.
Access statusDim cyfyngiadau / No restrictions
Conditions of accessDim cyfyngiadau / No restrictions
    Powered by CalmView© 2008-2020