Document referenceHRA/DX720
Level of description Fonds
TitleTeliesyn Cyf. Cofnodion / Teliesyn Ltd. Records
Date1990-1991
Creator(s)Teliesyn Cyf. Cwmni Cynhyrchu Ffilm a Theledu / Teliesyn Ltd. Film and Television Production Company
BackgroundRoedd Cwmni Ffilm a Theledu Teliesyn yn gwneud cyfres ffilm ddogfen am Hughesovka ar leoliad yn Donetsk ym mis Medi 1990, ar yr un pryd ag ymweliad grŵp disgynyddion Hughes, a ffilmiodd rai o weithgareddau'r grŵp. Cyflwynwyd y gyfres o dair rhaglen gan yr Athro Gwyn A Williams o Brifysgol Caerdydd, a'i ddangos ar S4C a BBC2 ym mis Mehefin-Awst 1991.

Teliesyn Film and Television Company was making a documentary film series about Hughesovka on location in Donetsk in September 1990, at the same time as the visit of the Hughes descendents group, and they filmed some of the activities of the group. The series of three programmes was presented by Professor Gwyn A Williams of Cardiff University, and shown on S4C and BBC2 in June-August 1991.
DescriptionFfilm ddogfennol ar Hughesovka a ffotograffau cysylltiedig. Ffotograffau yn dangos aelodau criw ffilm a grŵp disgynyddion Hughesovka yn Donetsk; copi o ffilm ddogfen Hughesovka; Ffotograffau a ddefnyddir wrth wneud y ffilm

Documentary film on Hughesovka and related photographs. Photographs showing members of the film crew and Hughesovka descendents group in Donetsk; copy of the Hughesovka documentary film; photographs used in making the film
LanguageSaesneg
Cymraeg
English
Welsh
Extent1 bocs / box
Physical characteristicsCyflwr da / Good condition
AppraisalCadwyd yr holl gofnodion sy'n cwrdd a pholisi casglu Archifau Morgannwg / All records which meet the collection policy of Glamorgan Archives have been retained.
Source of AcquisitionTeliesyn Cyf. Cwmni Cynhyrchu Ffilm a Theledu / Teliesyn Film and Television Production Company
Finding AidsMae catalog manwl ar gael / A detailed catalogue is available
Access statusGall eitemau sy'n cynnwys gwybodaeth am unigolion a enwir fod wedi'u cyfyngu yn unol a ddeddfwriaeth gwarchod data a pholisi Archifau Morgannwg / Items containing information on named individuals may be restricted in accordance with data protection legislation and GA policy.
    Powered by CalmView© 2008-2023